Võ Thanh Tùng

Võ Thanh Tùng

Web Developer

2021 – Hiện tại

  • Làm việc tại: PONTECH Company
  • Vị trí: Senior
  • Công việc: Website, App Mobile, Design, Marketing.

2013 – 2020

  • Làm việc tại: ZDH Consulting
  • Vị trí: Project Manager
  • Công việc: Website, App Mobile, Design, Marketing