Nguyễn Ngọc Thiện

Nguyễn Ngọc Thiện

Web Developer

2019 – hiện tại:

  • Làm việc tại: FTech Company
  • Vị trí: Project Manager
  • Công việc: Full stack, server, Performance, seo…

2016-2019

  • Làm việc tại: MobiFone Company
  • Vị trí: data analysis developer
  • Công việc: oracle database, website, training…

2013-2016

  • Làm việc tại: HDInt Company
  • Vị trí: web developer
  • Công việc: Full stack developer